Bilder påvirker oss både bevisst og ubevisst.

Gode bilder gir god energi og harmoni til et rom.

Under vises eksempler fra forskjellige interiører; innrammet, på lerret og på andre materialer. 

Ved å klikke på et bilde vises det i større format. 

Du finner alle disse motivene og flere på fotosiden

The Art in Living

Klikk på et bilde

for å se det i

større format

 

IMG_6628_Lysfall The ART IN LIVING.jpg